TURBO CANVAS ผู้ผลิตผ้าใบคุณภาพด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผ้าใบ เพื่อการตอบสนองการใช้งานของลูกค้าในกลุ่มต่างๆ เช่น ผ้าใบกันนํ้า ผ้าใบคลุมรถ ผ้าใบคลุมสินค้า ผ้าใบคลุมเครื่องจักร ผ้าใบคลุมเรือ ผ้าใบปูบ่อ ผ้าใบคลุมลานตากสินค้าเกษตร ผ้าใบก่อสร้าง ฯลฯ...ดังนั้น ลูกค้าจึงวางใจได้ในด้านคุณภาพของผ้าใบทุกผืนของเรา
 
TURBO CANVAS ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน ด้วยวัตถุดิบคุณภาพดี อีกทั้งผลิตได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
 
 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE